Bilförsäkring

En bilförsäkring är ett samlingsbegrepp för ett antal olika försäkringar där vissa är valfria och andra delar av bilförsäkringen är obligatoriska.

Bilförsäkringsmarknaden är en djungel av olika villkor, tilläggstjänster och kostnader. Här får en lättfattlig förklaring över alla begrepp samtidigt som vi ger tips på hur du kan tjäna många tusenlappar varje år genom att lägga ner 30 minuters nu.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är den del av bilförsäkringen som är obligatorisk. Trafikförsäkringens uppgift är att ge ersättning för personskador samt skador på tredje parts egendom. I denna del av bilförsäkringen ingår också trafikpremieskatten vilket är en 32% skatt på trafikförsäkringen.

Kan jag få försäkring i ett casino?

För inte så länge sedan var försäkrings- och online kasinon två oförenliga begrepp. De är nu sammankopplade. Ju mer och mer aktivt användaren spelar, desto lojalare är kasinot mot honom. Spelarens status stiger, vilket innebär att privilegierna också ökar.

Vill du få en insättningsförsäkring på gynnsamma villkor? För att göra detta måste du bli medlem i casino utan svensk licens. Varje spelare har nya möjligheter som han inte ens visste om. Här kan du spela och få tillbaka pengar som ett resultat. Försäkring blir en utmärkt chans att få tillbaka några av pengarna och fortsätta det spännande spelet.

VILLKOREN ÄR EXTREMT ENKELT:

 • Registrera / logga in på den officiella webbplatsen;
 • Var aktiv i spelautomater;
 • Uppgradera din VIP-nivå med ett unikt lojalitetsprogram.

Så snart du når en viss nivå kommer kasinot att ge dig möjlighet att låsa upp bonusen på ditt spelkonto. Cashback krediteras automatiskt! För varje status kommer storleken att vara annorlunda.

FÖRDELAR

 1. Genom att regelbundet spela spelautomater och öka din VIP-status tjänar du fler priser och pengar.
 2. Varje månad får cashback från 20% från insättningen upp till 4 gånger.

Kasino policyn är lojal och tillräckligt enkel.

Försäkringsvillkor för ett casino utan licens

Förtvivla inte om du förlorar: detta privilegium ger användaren en chans att återföra några av medlen till huvudbalansen. För att aktivera ett specifikt alternativ, följ instruktionerna. Där ser du att engångs insättningstjänsten är tillgänglig för specifika spelarnivåer.

Aktivering är endast tillgänglig på ett nollsaldo och det direktförsäkrade beloppet kan användas med ett saldo på 0,5 CZK och lägre. Försäkringspremier ingår inte i cashback-beräkningen varje vecka. Tjänsten är blockerad vid mottagande av en ansökan om uttag av pengar under giltig försäkring.

Halvförsäkring

För en bil som ha en halvförsäkring ersätter försäkringsbolagen dig vid stöld av eller i bilen, skador på glasruta och inbrott samt bärgning vid driftstopp, brand och ansvarsförsäkring. Vid en halvförsäkring ingår oftast följande delar:

 • Stöld innebär att om bilen, biltillbehör eller inredningen stjäls eller skadas vid inbrott eller rån så ersätter bilförsäkringen kostnaderna och skadorna.
 • Räddning betyder att om bilen blir stående efter en trafikolycka, driftstopp eller stöld så bekostar bilförsäkringen bärgningen.
 • Branddelen medför att mekaniska eller elektriska skador som uppstått vid brand, kortslutning eller blixtnedslag täcks av bilens försäkring.
 • Glas innebär att ersättning ges för skador på vindruta, bakruta eller sidorutorna som spruckit eller gått sönder helt.
 • Maskinskada inbegriper att reparationer som krävs på motor, elektronik eller bilens drivlina bekostas av bilförsäkringen för fordon som är yngre än normalt 8 år eller gått kortare än 10.000 mil.
 • Rättsskyddet ger ersättning för advokatkostnader efter en trafikolycka, reparation, köp eller försäljning av bilen.
 • Krisbehandling hos terapeut/psykolog kan fås vid behov efter skador på bilen som ger ersättning för din bilförsäkring.
 • Drulle betyder att skador som sker i bilen ersätts som t.ex. du tankar bensin istället för diesel eller om något i bilen går sönder på grund av oaktsamhet.

Delkaskoförsäkring

Delskaskoförsäkring är samma sak som bilförsäkringens halvförsäkringsdel och täcker brand, stöld, maskinskada och vid skada på glasrutor.

Helförsäkring

En helförsäkring täcker samma som en halvförsäkring men även skador på egen bil vid trafikolycka som du vållat, skadegörelse på bilen eller annan skada som bilen råkat ut för. Generellt kan man säga att den extra delen av bilens helförsäkring, den så kallande vagnskadeförsäkringen, täcker där du varit vällande eller där det inte finns någon rättslig motpart.

Ifall det ingår från bilförsäljaren en vagnskadegaranti eller vagnförsäkring behöver du endast ha bilen halvförsäkrad eftersom vagnskadegaranti täcker skillnaden mellan hel- och helförsäkring. Vid en helförsäkring får du även ersättning för:

 • Kollision med djur
 • Skadegörelse på bilen
 • Bilen välter eller rullar vid en avkörning eller väjning.
 • Dikeskörning
 • Annan yttre påverkan
 • Singelolycka.

Vagnskadeförsäkring

Vagnskadeförsäkring är samma sak som helförsäkringsdelen i din bilförsäkring och täcker skador på din bil om du orsakar krockar eller kör av vägen. Dessutom ersätts du vid skadegörelse på bilen.

Vagnskadegaranti

Vagnskadegaranti är egentligen en vagnskadeförsäkring som den som köper en ny bil får av generalagenten för bilmärket under bilens första 3 år.

Tillägg till bilförsäkringen

Det finns många olika typer av tilläggsförsäkringar som försäkringsbolagen erbjuder. Namnen på tilläggsförsäkringarna variera ofta mer än innehållet. Det viktiga för dig är ju att välja den bilförsäkring som ger tillräckligt god ersättning så att du kan klara dig men inte överförsäkra dig.

Bilextra- eller Bilextra-försäkring

Denna del av bilförsäkringen kan variera mellan bolagen men normalt ingår de flesta av nedanstående delar:

 • Reducerad självrisk vid skador som stöld eller brand.
 • Borttappad bilnyckel ersätts – Kan i bland ingå i helförsäkringen.
 • Reducerad självrisk vid skadegörelse – Kan i bland ingå i helförsäkringen.
 • Skadad bilklädsel ersätts
 • Vid feltankning ersätts kostnaden för bärgning och rengöring av tanken

Hyrbilsförsäkring

Om du är i stort behov av din bil och tror inte att du kan bära kostnaden för en hyrbil om något händer kan tillägget hyrbilsförsäkring till bilförsäkringen vara på sin plats. Framförallt intressant är hyrbilsdelen om du åker eller ska åka långt utomlands eftersom då är försäkringsskyddet riktigt bra. Hyrbilsförsäkringen brukar innehålla:

 • Ersättningsbil i upp till 45 dagar.
 • Kraftigt reducerad hyrbilskostnad efter 45 dagar.
 • Kan få pengar istället för hyrbil (omkring 100 kr/dygn).
 • Gäller även utomlands

Vägassistansförsäkring

Vägassistansförsäkringen erbjuder de flesta försäkringsbolag som ett tillägg till den ordinarie bilförsäkringen men vägassistans kan även tecknas privat hos en bärgningsfirma t.ex. Falck. Vägassistansförsäkringen kallas även för KörVidare-försäkring eller assistansförsäkring.

 • Hjälp på platsen inom 1 h.
 • Kostnadsfri hyrbil i 3-5 dagar.
 • Ingen självrisk.
 • Ingen kostnad för bärgning.
 • Vid ett stopp utomlands så transporteras familjen hem kostnadsfritt.
 • Om du låst in nyckel ingår låsöppning.
 • Ifall övernattning krävs i väntan på bilen ingår detta.

Djurkollision

Tilläggsförsäkringen Djurkollision innebär att du får ersättning vid djurkollision med normalt 1.500 kr. I de fall du har en helförsäkring så dras 1.500 kr av på bilförsäkringens självrisk.

Trafikolycksfall

Tilläggsförsäkringen Trafikolycksfall ger förare och passagerare högre ersättning vid personskador än vad den normala bilförsäkringen ger

Självrisk på bilförsäkringen

Alla bilförsäkringar har en självrisk som det kostar för att utnyttja bilförsäkringen. Denna självrisk finns till för att försäkringsbolagen inte ska behöva engagera sig i alla småskador som skulle kosta mer i administrativt än vad reparationen kostar.

Självriskens storlek beror på försäkringsbolaget men du som kund kan i vissa fall välja hur hög självrisk du vill ha. Om du väljer en hög självrisk så blir premien på din bilförsäkring lägre och det omvända. Normal brukar självrisken vara 3.000 kr för vagnskadeförsäkringen.

Självriskreducering

Det finns också möjligheter för dig att helt undvika självrisken genom att hos vissa försäkringsbolag teckna så kallad självriskeliminering.

Kostnaden för bilförsäkringen

Kostnaden för en bilförsäkring beror på väldigt många faktorer så som ålder och kön men även var och hur du bor samt om du behövt utnyttja din bilförsäkring tidigare. Dessutom påverkar parkeringsformen premien och naturligtvis styrs kostnaden framför allt av bilmärke, bilmodell och ålder på bilen.

Minska kostnaden för bilförsäkringen

Du har som kund faktiskt en viss möjlighet att direkt minska försäkringspremiens storlek genom att även ha både hem- och bilförsäkringen i samma. De flesta försäkringsbolagen ger då en rabatt på mellan 10-15% på dina försäkringar om du samlar dem tillsamma företag.

Genom att välja en hög självrisk på bilförsäkringen kan du sänka i försäkringspremie med 10-30%.

Billigaste bilförsäkringen

För att få den billigaste bilförsäkringen behöver du bara följa några enkla tips som finns hitta den billigaste bilförsäkringen snabbt.

Rating
Share to friends
Leave a Reply